Odpovědnost za správu a údržbu - Safe4entry

Jak to s ní je? Ze zákona má každý provozovatel (majitel) povinnost udržovat svá zařízení ve způsobilém stavu. Jde tu o bezpečnost provozu, tedy o zdraví. Ale taky o peníze v pokutách a krácení pojistného.

Kdo ale konkrétně tu odpovědnost nese na svých bedrech? Statutár? Facility manažer? 

Z odpovědí soudních znalců, se kterými jsme komunikovali, vyplývá, že pokud zařízení způsobí újmu na zdraví nebo havárii, budou inspekční orgány tuto skutečnost vyšetřovat ze dvou úhlů pohledu.

1. Byla revize a předepsané údržby/kontroly provedené?

Tady je to asi jasné. U vyhrazených zařízení, na která má být revize, budou vyšetřovatelé chtít vidět záznam (revizní zprávu). Budou se ale také zajímat, zda byla provedena údržba, kterou předepisuje návod k obsluze a podobně.
Čili je potřeba i o provedené údržbě a kontrolách evidovat záznam.

2. Jak je nastaven interní systém?

V tomto pohledu by se dalo říci, jak firma aktivně předcházela události?
Jsou přesně definovány odpovědnosti?
Na konkrétní zařízení nebo úsek?
Jak přesně jsou definovány?

Jde o to, že za vše odpovídá statutární orgán, manažer (vedoucí) a odpovědný zaměstnanec. Statutární orgán má manažera od toho, aby na něj přenesl provozní úkoly. Jeho povinností je ale jeho činnost kontrolovat. Totéž pak platí od manažera směrem ke správci/správcům majetku.

Pokud nebude na zařízení platná revize a je přesně definováno, že ji má řešit údržbář Lukáš, je Lukáš v průšvihu. Vyšetřovatelé se ale budou zajímat i o to, jak jeho činnost kontroloval vedoucí.

Takže pozor na to. Evidujte záznamy, dobře nastavte interní systém a kontrolujte své lidi. Pomůže to nakonec všem.

Líbilo by se vám, když by chytrá aplikace za vás myslela a řídila vstup externích osob do vašich firem? Pokud ano, tak vám představím, kolik toho Safe4Entry umí.

Petr Zajíček, Chief Executive Officer
zajicek@qcsolutions.cz
737 241 017
Propojme se na LinkedIn