QC Blog - Safe4entry

Blog

Řízení vstupu dodavatelů a návštěv z pohledu HSE manažera

Řízení vstupu dodavatelů a návštěv z pohledu HSE manažera

Vstup dodavatelů do firem se řídí již 50 let prakticky stejně. Manuálně. Papírově. Jedinou inovací je používání e-mailů nebo evidence v Excelu. Výsledkem jsou zahlcení HSE a BOZP manažeři, neproškolení dodavatelé, komplikované dokládání úřadům. V Safe4Entry to jde...

Bezpečnostní pokyny při vstupu do firmy nesmysly nejsou

Bezpečnostní pokyny při vstupu do firmy nesmysly nejsou

Bylo to jako napít se alkoholu za volantem před policejní hlídkou. Stojím na recepci ve velké společnosti vyrábějící komponenty do letadel. Ve dveřích mě pouští sympaticky vyhlížející pán. "Dejte mi občanský průkaz, za kým jdete a vaši SPZ." Tak zněly pokyny od paní z...

Outsourcing šetří firmám náklady

Outsourcing šetří firmám náklady

Outsourcing je fajn. Je efektivní, šetří firmám náklady. Jako všechno na světě má však i svoje ALE. Bezpečnost externích pracovníků, co ho zajišťují. V rámci poskytované činnosti totiž chodí do firmy pravidelně. Fungují téměř v režimu vlastních zaměstnanců. O firmě a...

Chystáte se na rekonstrukci recepce?

Chystáte se na rekonstrukci recepce?

Chystáte se na rekonstrukci vaší firemní recepce? Řešíte, jak bude vypadat?  Aby udělala patřičný první dojem.Aby byla funkční.Aby tam bylo všechno, co je pro její účel potřeba. Tak při plánování nezapomeňte na kapitolu týkající se SW. Takového, který bude vstupy...

Jak efektivně proškolit dodavatele a návštěvy

Jak efektivně proškolit dodavatele a návštěvy

Představte si, že přijedete do fabriky. Zcela správně jste byli před vstupem s dalšími dodavateli podrobeni školení. Potěšilo vás, jakou mají péči o vaší bezpečnost. Říkáte si. Školení je na místě, ale proč to má 10 stránek? To bych tu musel být týden než to přečtu....

Jak efektivně řídit vstupy dodavatelů do firem

Jak efektivně řídit vstupy dodavatelů do firem

Uřídit svoje dodavatele z pohledu BOZP jednoho docela vyčerpá. Navíc pokud to chcete dělat pořádně. Dle litery zákona a na nic nezapomenout. Jako šéf výroby nebo údržby můžete mít mnoho dodavatelských vstupů za měsíc. Ke každému dodavateli máte zajistit před zahájením...

Odpovědnost za správu a údržbu

Odpovědnost za správu a údržbu

Jak to s ní je? Ze zákona má každý provozovatel (majitel) povinnost udržovat svá zařízení ve způsobilém stavu. Jde tu o bezpečnost provozu, tedy o zdraví. Ale taky o peníze v pokutách a krácení pojistného. Kdo ale konkrétně tu odpovědnost nese na svých bedrech?...

Jak šetřit náklady díky údržbě

Jak šetřit náklady díky údržbě

Aneb jak v Hradci Králové nevyhodili 1,5 miliónu z okna díky údržbě. Znáte to. Obchodní schůzka u stávajícího klienta. Kafe, super nálada, respirátor. "No řeknu vám, ještěže máme funkční systém řízení dle ISO." Zbystřil jsem, to neslýchám často s takovým nadšením,...

Docházkový systém není to samé jako evidence externích osob

Docházkový systém není to samé jako evidence externích osob

Proč docházkový systém nenahradí systém pro evidenci externích osob? A co je ta evidence externích osob? Pokud organizace pustí do areálu externí osobu, je za ni odpovědná. Je třeba ji řádně proškolit (seznámit) s riziky BOZP, vědět o ní, že je v areálu. Docházkový...