Jak efektivně řídit vstupy dodavatelů do firem - Safe4entry

Uřídit svoje dodavatele z pohledu BOZP jednoho docela vyčerpá. Navíc pokud to chcete dělat pořádně. Dle litery zákona a na nic nezapomenout.

Jako šéf výroby nebo údržby můžete mít mnoho dodavatelských vstupů za měsíc.

Ke každému dodavateli máte zajistit před zahájením práce:

  • rizika dodavatele na jeho prováděné činnosti příp. i technologický postup,
  • profesní průkazy jeho pracovníků (např. svářecí průkaz),
  • doklady o provedených revizích na zařízení, které budou používat,
  • předání rizik vašeho závodu dodavateli,
  • proškolení pracovníků (rizika, OOPP, bezpečné chování, havárie),
  • předání pracoviště a další věci související např. s hygienickými pravidly

Při realizaci dodavatelské práce máte:

  • vědět, kdo konkrétně vám na práci dorazil a kde ho hledat,
  • kontrolovat dodržování pravidel BOZP a upozornit ho na pochybení,
  • v případě havárie zjistit, zda jsou všichni v pořádku na bezpečném místě

Pro vás to znamená investici spousty času, zaplnění šanonů a vloženou energii na něco nezapomenout.

Pak máte dokumenty v papírové podobě nebo zaslané e-mailem. Jejich uložení. Pravidelné hlídání lhůt školení a profesáků. Navíc čas strávený proškolením vstupujících osob.

Máme pro vás pomocníka. Naši aplikaci Safe4Entry, která vše zmíněné umí vyřešit digitálně a hodně věcí udělá sama za vás.

Přehledně a jednoduše.

Líbilo by se vám, když by chytrá aplikace za vás myslela a řídila vstup externích osob do vašich firem? Pokud ano, tak vám představím, kolik toho Safe4Entry umí.

Petr Zajíček, Chief Executive Officer
zajicek@qcsolutions.cz
737 241 017
Propojme se na LinkedIn