Docházkový systém není to samé jako evidence externích osob - Safe4entry

Proč docházkový systém nenahradí systém pro evidenci externích osob? A co je ta evidence externích osob?

Pokud organizace pustí do areálu externí osobu, je za ni odpovědná. Je třeba ji řádně proškolit (seznámit) s riziky BOZP, vědět o ní, že je v areálu.

Docházkový systém je skvělý prostředek pro evidenci pohybu (vstupu a výstupu) osob, primárně je využíván pro zaměstnance a často slouží jako podklad pro mzdy. Většina umí i evidenci externích osob.

Když se ale zeptáte odpovědné osoby, jak rychle dokáže zobrazit/vytisknout seznam osob, které jsou v areálu, často nevědí, kde hledat.

A tady to už je problém.

Když se stane havárie, zaměstnanci svůj areál, budovy a objekty znají, je zde větší pravděpodobnost, že se zachrání, externí osoby ne. Jejich včasná identifikace a předání zasahující IZS je stěžejní pro jejich záchranu.

S tím souvisí oblast proškolení, kterou obvykle docházkové systémy také neřeší.

Systém pro řízení bezpečnosti externistů oproti docházce neřeší zaměstnance, ale externisty. Ti při vstupu dostanou v tabletu školení, provedou ověřující test a pak teprve mohou vstoupit do areálu. Systém je zaeviduje. Odpovědní pracovníci jsou kryti – proškolili a mají na to doklad. Když se něco stane, ihned na recepci vyplivnou seznam.

Máte skutečný přehled o pohybu osob? Jak rychle zareagujete?

Líbilo by se vám, když by chytrá aplikace za vás myslela a řídila vstup externích osob do vašich firem? Pokud ano, tak vám představím, kolik toho Safe4Entry umí.

Petr Zajíček, Chief Executive Officer
zajicek@qcsolutions.cz
737 241 017
Propojme se na LinkedIn