Safe4Entry - blog - Safe4entry
Bezpečnostní pokyny při vstupu do firmy nesmysly nejsou

Bezpečnostní pokyny při vstupu do firmy nesmysly nejsou

Bylo to jako napít se alkoholu za volantem před policejní hlídkou. Stojím na recepci ve velké společnosti vyrábějící komponenty do letadel. Ve dveřích mě pouští sympaticky vyhlížející pán. „Dejte mi občanský průkaz, za kým jdete a vaši SPZ.“ Tak zněly...
Docházkový systém není to samé jako evidence externích osob

Docházkový systém není to samé jako evidence externích osob

Proč docházkový systém nenahradí systém pro evidenci externích osob? A co je ta evidence externích osob? Pokud organizace pustí do areálu externí osobu, je za ni odpovědná. Je třeba ji řádně proškolit (seznámit) s riziky BOZP, vědět o ní, že je v areálu. Docházkový...