Outsourcing šetří firmám náklady - Safe4entry

Outsourcing je fajn. Je efektivní, šetří firmám náklady.

Jako všechno na světě má však i svoje ALE. Bezpečnost externích pracovníků, co ho zajišťují.

V rámci poskytované činnosti totiž chodí do firmy pravidelně. Fungují téměř v režimu vlastních zaměstnanců. O firmě a rizicích z pohledu bezpečnosti, toho ví nejméně. Jsou nejzranitelnější. A o tom to „ALE“ je.

Je potřeba mimo jiné:

  • školit je z rizik a pravidel chování na pracovišti,
  • evidovat jejich vstupy a odchody,
  • varovat je při havárii,
  • evidovat jejich úrazy.

A to není vůbec jednoduché personálně zabezpečit, navíc v tužce a papíru. Ušetřit lidem práci, která lze automatizovat, to byla základní myšlenka na začátku našeho projektu. Účetní už taky nezapisuje do papírové knihy „Má dáti“, „Dal“.

Líbilo by se vám, když by chytrá aplikace za vás myslela a řídila vstup externích osob do vašich firem? Pokud ano, tak vám představím, kolik toho Safe4Entry umí.

Petr Zajíček, Chief Executive Officer
zajicek@qcsolutions.cz
737 241 017
Propojme se na LinkedIn