Jaká je praxe při školení dodavatelů a zaměstnanců na BOZP v cizím jazyce? - Safe4entry

Školení dodavatelů a zaměstnanců na BOZP v cizím jazyce. Jaká je praxe?

Při vývoji našeho SW pro řízení bezpečnosti dodavatelů jsme byli postaveni před otázku školení v cizích jazycích.

Protože je potřeba zaměstnance a dodavatele proškolit v jazyce, kterému rozumí.

V praxi jsme se setkali s tlumočníkem, s přeloženými dokumenty pro proškolení, i s tím, že se to nedělá.

V našem systému Safe4Enty půjde školení přeložit do jakéhokoliv jazyka. I arabské žížalky zvládne.

A proč je to důležité?

  • Předně jde o zdraví dodavatele i vlastních zaměstnanců.
  • Vyžaduje to legislativa.
  • Ochráníte se před trestně právní odpovědností. Ta se totiž nedá kompletně přenést ani na externího OZO BOZP.

 

Líbilo by se vám, když by chytrá aplikace za vás myslela a řídila vstup externích osob do vašich firem? Pokud ano, tak vám představím, kolik toho Safe4Entry umí.

Petr Zajíček, Chief Executive Officer
zajicek@qcsolutions.cz
737 241 017
Propojme se na LinkedIn