Řízení vstupu dodavatelů a návštěv z pohledu HSE manažera - Safe4entry

HSE a BOZP manažeři odpovídají zejména za:

 1. proškolení pracovníků dodavatele
 2. zaevidování vstupů a odchodů
 3. vzájemnou výměna rizik
 4. předání a platnost profesních průkazů
 5. evidenci vstupů a odchodů
 6. za záchranu životů při havárii

A zároveň nejčastější povzdechy, které slýcháváme od našich zákazníků jsou:

 • s riziky seznamujeme spíš v obecné rovině, nerozlišujeme příliš mezi profesemi
 • proškolení cizinců je komplikované a časově i finančně náročné kvůli tlumočení
 • těžko zjišťuji, kdo všechno mi teď chodí po areálu a co tam dělá, při havárii bych nevěděl, kde ho hledat
 • výměnu rizik mají dělat vedoucí, ale já nemám nástroj, jak to ohlídat
 • platnost profesních průkazů, školení či jiných dokumentů nezvládám kontrolovat
 • obecně si nikdy nemůžu být jistý, že máme všechno v pořádku
 • … a když se něco stane, první jdou za mnou a chtějí papíry

Jak taková situace vůbec mohou vznikat? Je to jednoduché. Vstup dodavatelů do firem se řídí již 50 let prakticky stejně. Manuálně. Papírově. Jedinou inovací je používání e-mailů nebo evidence v Excelu. Výsledkem jsou zahlcení HSE a BOZP manažeři, neproškolení dodavatelé, komplikované dokládání úřadům. V Safe4Entry to jde lépe. Online. Ve všech jazycích.

Aplikace Safe4Entry za vás zautomatizuje 90 % rutinní práce

1. Zjednoduší školení. Jedenkrát nadefinujete osnovy školení, rizika a OOPP podle pracoviště a na míru vašim požadavkům. Vše bude k dispozici na jednom úložišti a aktualizace už nemusíte rozesílat na všechny strany. Školení je formou online prezentace nebo videí a odkaz na ně rozešlete e-mailem. Můžete je promítnout také na recepci nebo kdekoliv hromadně pro osoby, které mají přístup k IT technice.

2. Zautomatizuje vaši práci. Pracovníkovi dodavatele, který potřebuje vstoupit do vašeho areálu, v aplikaci přidělíte pracoviště a termín vstupu. Systém sám vybere a rozešle příslušné školení, rizika a informuje jaká OOPP bude potřebovat.

3. Zajistí opakované proškolení. Platnost školení už nebudete muset hlídat vy. Dobu nastavíte a po vypršení platnosti systém automaticky dodavatele znovu proškolí. Toto je skvělá věc pro opakované nebo pravidelné návštěvy dodavatelů (úklid, servis, stavba).

4. Urguje dodání dokumentů za vás. Při plánování vstupu už nebudete dodavatele urgovat, aby vám poslal rizika, osvědčení či profesní průkazy. Systém dodavatele k zaslání dokumentů vyzve sám, případně s ním zahájí schvalování povolení k práci.

5. Ohlídá lhůty a platnosti. Všechny lhůty systém hlídá za vás (profesní průkazy, platnost školení, konec platnosti povolení ke vstupu).

6. Dá vám na jeden klik aktuální přehled návštěv. V jednoduchém přehledu vám systém ukáže, kdo se v konkrétní den nachází v areálu a tedy koho máte jít případně zkontrolovat.

7. Při havárii rozešle všem pokyn k opuštění pracoviště. Při vzniku havárie v areálu je nutné jednat rychle a bezchybně. Stisknutím jednoho tlačítka pošlete dodavatelům SMS s informací o vzniku havárie a povinnosti opustit pracoviště. Pro snadné dohledání máte okamžitě k dispozici i seznam přítomných osob pro IZS.

8. Vše funguje na počítači, tabletu i telefonu. Ve všech jazycích. Online.

Líbilo by se vám, když by chytrá aplikace za vás myslela a řídila vstup externích osob do vašich firem? Pokud ano, tak vám představím, kolik toho Safe4Entry umí.

Petr Zajíček, Chief Executive Officer
zajicek@qcsolutions.cz
737 241 017
Propojme se na LinkedIn