Jak efektivně proškolit dodavatele a návštěvy - Safe4entry

Představte si, že přijedete do fabriky. Zcela správně jste byli před vstupem s dalšími dodavateli podrobeni školení.

Potěšilo vás, jakou mají péči o vaší bezpečnost.

Říkáte si. Školení je na místě, ale proč to má 10 stránek? To bych tu musel být týden než to přečtu. Půlka nevím, co znamená, navíc jdu jen do kanceláře.

Vždyť by mě stačilo proškolit jen na rizika spojená se vstupem a pohybem v areálu a administrativní budově. Samozřejmě vč. evakuačního plánu,…

A to byla naše hlavní myšlenka.
Školit dodavatele a návštěvy jen z BOZP pracovišť, kam skutečně jdou. Oni ocení úsporu času i zvýšení bezpečí, protože si více zapamatují.

S využitím aplikace Safe4Entry pro řízení procesu dodavatelů a návštěv to jde navíc i s předstihem online. Třeba i formou videa. Ušetříte tak čas vašich lidí.

Líbilo by se vám, když by chytrá aplikace za vás myslela a řídila vstup externích osob do vašich firem? Pokud ano, tak vám představím, kolik toho Safe4Entry umí.

Petr Zajíček, Chief Executive Officer
zajicek@qcsolutions.cz
737 241 017
Propojme se na LinkedIn