Specifikace - Safe4entry

Specifikace Safe4Entry

Aplikace zajišťuje elektronickou správu dodavatelů a návštěv v areálu zákazníka, proškolení externích osob z pohledu bezpečnosti práce v oblastech, se kterými se tyto osoby můžou při výkonu svých činností v areálu setkat a výměnu rizik mezi firmou a dodavatelem.

Hlavní funkcionality

 • evidence návštěv, dodavatelů a jejich zaměstnanců, vozidel a dalších zařízení zahrnující jednoznačnou identifikaci a kontaktní údaje
 • prokazatelné předání rizik pracoviště uživatele S4E dodavateli a zároveň prokazatelné předání rizik BOZP od dodavatele souvisejících s činnostmi, které bude dodavatel v areálu uživatele S4E realizovat
 • předání informace o nutných OOPP dodavatelům
 • evidence požadovaných profesních průkazů včetně data platnosti těchto dokumentů
 • proškolení osob „na dálku“, kdy uživatel (dodavatel, návštěva) realizuje školení v rámci svého času na svých technických prostředcích,
 • proškolení v rámci recepce nebo jiného k tomu určeného místa uživatele S4E
 • otestování externích osob ze znalostí BOZP včetně jeho vyhodnocení
 • založení havárie a rozeslání informace o havárii včetně zobrazení a tisku výpisu externích osob v areálu pro potřeby uživatele S4E a integrovaný záchranný systém. Tato funkcionalita nenahrazuje hlášení havárií dle havarijních směrnic, ale slouží jako doplněk. Naopak funkcionalita přímo slouží k zajištění výpisu externích osob, nacházejících se v prostorách odběratele

 

Součástí aplikace jsou i notifikace událostí formou e-mailové zprávy a SMS zprávy. Notifikace jsou navázány na:

 • automatické sledování lhůt platnosti školení,
 • automatické sledování lhůt platnosti profesních průkazů,

 

Uživatelé S4E mají k dispozici Dashboard, který je jednoduchou a přehlednou formou informuje o klíčových oblastech, které uživatel S4E řeší.

Aplikace umožňuje lokalizaci do libovolného jazyka. Lokalizováno je:

 • uživatelské prostředí aplikace. Tuto lokalizaci spravuje dodavatel aplikace a je standardně dostupný v CZ a ANJ jazykové verzi
 • školení a testy. Tuto lokalizaci spravuje koncový uživatel OC Safety a jednotlivé jazyky pro které budou školení a testy dostupné jsou definovány smlouvou.

 

Minimální požadavky na HW a SW

Software S4E je provozován formou cloudové aplikace. Z povahy služby vyplývá, že minimální požadavky jsou zejména na internetové prohlížeče, viz níže. Pro zajištění bezproblémového chodu aplikace je nutné stabilní internetové připojení.

Desktopové prohlížeče:

 • Google Chrome; aktuální verze + 2 verze zpět
 • Edge – aktuální verze
 • Safari (Apple) – aktuální verze

 

Mobilní prohlížeče:

 • Google Chrome – aktuální verze + 2 verze zpět
 • Safari (iPhone) – aktuální verze

 

Operační systémy:

 • MS Windows 10, 11 – aktuální verze
 • macOS – aktuální verze
 • Android – verze podporující aktuální verzi Google Chrome
 • iOS – aktuální verze
 • iPadOS – aktuální verze

Zajímavé články z našeho blogu

Bezpečnostní pokyny při vstupu do firmy nesmysly nejsou

Bylo to jako napít se alkoholu za volantem před policejní hlídkou. Stojím na recepci ve velké společnosti vyrábějící komponenty do letadel. Ve dveřích mě pouští sympaticky vyhlížející pán. "Dejte mi občanský průkaz, za kým jdete a vaši SPZ." Tak zněly pokyny od paní z...

číst více